Είσοδος Efbet 20betCrazy Time Leonbet Επικοινωνία Περιεχόμενα Links Χαιρετισμός

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΕΒ.  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ
ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΙΓΚΗΠΟΝΝΗΣΩΝ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ


Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Γέρων Πριγκηποννήσων, ὑπέρτιμος καί ἔξαρχος Προποντίδος, κ. Δημήτριος, γεννήθηκε τήν 26η Ὀκτωβρίου 1952 στήν Κοινότητα Ἁγίου Δημητρίου στά Ταταῦλα τῆς Πόλης ἀπό τόν Κωνσταντῖνο Κομματᾶ καί τήν Ζωή, τό γένος Μιχαήλ Πέτα. Μετά τήν πρώτη παίδευσι στό Δημοτικό τῆς Κοινότητός του, σπούδασε στό Γυμνασιακό τμῆμα τῆς Μεγάλης τοῦ Γένους Σχολῆς στό Φανάρι καί στό Λυκειακό τῆς Ἱ.Θεολογικῆς Σχολῆς τῆς Χάλκης (1968-1971). Ὡς ὑπότροφος δέ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου σπούδασε θεολογία στήν Θεολογική Σχολή τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ἐπί τετραετία, ἀποφοιτήσας τό 1975, καί ἐπί ἕνα σχολικό ἔτος (1980-1981) στό Ἀγγλικανικό Θεολογικό Κολλέγιο Oak Hill τοῦ Λονδίνου.

           Χειροτονήθηκε Διάκονος  ἀπό τόν κορυφαῖο Ἱεράρχη τοῦ Θρόνου ἀείμνηστο Μητροπολίτη Γέροντα Χαλκηδόνος Μελίτωνα στίς 14 Ἰουλίου 1974, διετέλεσε δέ μέλος τῆς Πατριαρχικῆς Αὐλῆς καθ'ὅλη σχεδόν τήν Πατριαρχία τοῦ Γέροντός του ἀοιδίμου Πατριάρχου Δημητρίου (1975-1990). Ἀπό τῆς θέσεως τοῦ Μεγάλου Ἀρχιδιακόνου ἐξελέγη παμψηφεί Τιτουλάριος Μητροπολίτης Σεβαστείας τήν 2α Ὀκτωβρίου 1990, χειροτονηθείς εἰς Ἀρχιερέα ὑπό τοῦ Πατριάρχου Δημητρίου καί τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου τήν 4η Νοεμβρίου τοῦ ἰδίου ἔτους.  Ἡ Μητρόπολις Σεβαστείας ἀπεκατεστάθη Συνοδικῶς ἐν τῷ προσώπῳ αὐτοῦ ὡς ἐν ἐνεργείᾳ Μητρόπολις τοῦ Θρόνου τήν 15η Ὀκτωβρίου 1994.

             Τόν Πατριάρχη Δημήτριο, ὡς Ἀρχιδιάκονος Αὐτοῦ,  συνώδευσε  εἰς ἅπασα τήν ἀνά τόν Ὀρθόδοξο καί λοιπό Χριστιανικό κόσμο Ἱερά Πορεία Του "ἀγάπης, εἰρήνης καί ἑνότητος" (1987-1990), ὅπως ὀρθῶς ἐκλήθη. Τόν δέ Πατριάρχη Βαρθολομαῖο συνώδευσε ὡς Ἀρχιερεύς  εἰς τίς ἐπίσημες περιοδεῖές Του: στά Μῦρα τῆς Λυκίας καί τήν Καππαδοκία, στά Δωδεκάνησα, στήν Θεσσαλονίκη ὡς Πολιτιστική Πρωτεύουσα τῆς Εὐρώπης, στήν Ἀλβανία, στό Μπαχρέϊν, στήν Κούβα, στό Λονδῖνο,  στήν Ἑλβετία  καί τό Λίχτενσαϊν,  στήν Μυτιλήνη καί τήν Σάμο καί στήν Ν.Κορέα.

           Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Πριγκηποννήσων, ὡς Μητροπολίτης Σεβαστείας: διετέλεσε ἐπί 16 καί πλέον χρόνια (1991-2008) Διευθυντής τοῦ Ἰδιαιτέρου Πατριαρχικοῦ Γραφείου, διαδεχθείς εἰς αὐτό τόν Πατριάρχη Βαρθολομαῖο. Κατά τήν πολυετῆ αὐτή διακονία ἀντιμετώπισε πλειάδα  ἀγωνιωδῶν περισπασμῶν τῆς καθημερινότητος  τῆς ζωῆς τῆς ἕδρας τῆς Μητρός Ἐκκλησίας. Πέραν δέ τούτων, ἀνέλαβε τήν ἐκπροσώπησι αὐτῆς,

          α) ὡς μέλος τῆς ὑπό τόν Ἀρχιεπίσκοπο Αὐστραλίας Στυλιανό Ἐξαρχίας πρός τήν Ἱερά Ἀρχιεπισκοπή Ἀμερικῆς (Ὀκτώβριος 1995) κατά τήν ἐκσπάσασα εἰς τούς κόλπους αὐτῆς κρίσι ἐκ τῆς ἀμφισβητήσεως  τῆς εἰδικῆς μερίμνης τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου πρός αὐτήν κατά  τήν περίοδο παραιτήσεως τοῦ ἀειμνήστου Ἀρχιεπισκόπου Ἰακώβου,

          β) εἰς τίς Κληρικολαϊκές Συνελεύσεις τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς, τήν 35η τῆς Φιλαδελφείας τό ἔτος 2000 καί τήν 38η  τοῦ Nashville Tennessee τό ἔτος 2006, κατά τίς ὁποῖες ἐστήριξε ἐκδήλως εἰς μέν τήν 35η τό καταρτιζόμενο, εἰς δέ τήν 38η, τό ἀπό τοῦ Ἰανουαρίου 2003 τεθέν εἰς ἐφαρμογή νέο Σύνταγμα τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς, εἰς τοῦ ὁποίου τήν εὐρεία Μικτή Ἐπιτροπή συντάξεως ὑπό τήν προεδρεία τοῦ μ. Μητροπολίτου Γέροντος  Ἐφέσου Χρυσοστόμου μετεῖχε ἐνεργῶς ὡς μέλος αὐτῆς, καί

          γ) ὡς μέλος τῆς Πατριαρχικῆς Ἐξαρχίας διά τό Ἅγιον Ὄρος  (2005), συμβαλών καθοριστικῶς  εἰς τήν ἐκκλησιαστική διευθέτησι  τοῦ ἐπί τριακονταετία καί πλέον  καταταλαιπωρήσαντος τήν Ἐκκλησία προβλήματος τῆς σχισματικῆς Μονῆς Ἐσφιγμένου, διά τῆς ἀναδείξεως κανονικῆς Ἁγιορειτικῆς Ἀδελφότητος αὐτῆς.

          Ὡς Μητροπολίτης Σεβαστείας, κατά τήν περίοδο κρίσεως εἰς τίς σχέσεις  μεταξύ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου καί Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος (2003-2004) σθεναρῶς προήσπισε τό κανονικό δικαίωμα τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου ἐπί τῶν Μητροπόλεών του  τῶν "Νέων Χωρῶν", συγγράψας καί ἐκδόσας τύποις τήν σημειώσασα ἰδιαιτέρα ἀπήχησι πρωτότυπη κριτική καί συγκριτική του μελέτη ὑπό τόν τίτλο "Ἡ Πατριαρχική καί Συνοδική Πρᾶξις τοῦ 1928 παρακωλυομένη τοῖς ὅροις"(Δεκέμβριος 2006). Συμμετεῖχε δέ εἰς τάς Διορθοδόξους Συνόδους, τήν Πανορθόδοξο τῆς Κωνσταντινουπόλεως (24 Μαϊου 2005) γιά τήν κρίσι ἡγεσίας στό Πατριαρχεῖο Ἱεροσολύμων, καί τήν Διηυρυμένη τῆς Γενεύης (17 Μαϊου 2006) γιά τήν Ἐκκλησία τῆς Κύπρου.

           Τήν 19η Ἀπριλίου 2018, μέ εἰσήγησι τῆς Α.Θ.Παναγιότητος, τοῦ Πατριάρχου, ὁ Μητροπολίτης Σεβαστείας ἐξελέγη παμψηφεί ὑπό τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου Μητροπολίτης Πριγκηποννήσων. Εἰς ἀναγνώρισιν δέ  τῶν πολυτίμων ὑπηρεσιῶν του πρός τήν Μητέρα Ἐκκλησία,  ἡ Μητρόπολις Πριγκηποννήσων ἀνυψώθη εἰς τό πρόσωπόν του εἰς Γεροντική.

           Ὁ Μητροπολίτης Πριγκηποννήσων τόν Φεβρουάριο τοῦ ἔτους 2019 ἡγήθη Πατριαρχικῆς ἐξ Ἀρχιερέων Ἀντιπροσωπείας, ἀποτελουμένης  ἐκ τῶν Μητροπολιτῶν Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ, Κισάμου καί Σελίνου κ. Ἀμφιλοχίου καί Ἀδριανουπόλεως κ. Ἀμφιλοχίου, ἡ ὁποία μετέβη εἰς Ἀθήνας διά συνομιλίας μετά τε τοῦ Μακ. Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερωνύμου καί ἐκπροσώπων τῆς Ἑλληνικῆς Κυβερνήσεως καί Ἀντιπολιτεύσεως  πρός προάσπισι  τῶν θέσεων τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ἐπί τῶν συζητουμένων στήν Ἑλλάδα τροποποιήσεων τοῦ Συντάγματος καί τοῦ τρόπου μισθοδοσίας τοῦ ἐφημεριακοῦ κλήρου.

           Ὁ Μητροπολίτης Πριγκηποννήσων ἀπό τοῦ ἔτους 2000 μετέχει περιοδικῶς  εἰς τήν Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδο, εἶναι Πρόεδρος Συνοδικῶν Ἐπιτροπῶν, δημοσιεύθηκαν δέ ὁμιλίες καί κηρύγματά του σέ διάφορα  ἔντυπα καί τιμητικούς τόμους.

          Ταχυδρομική διεύθυνσις:

K
ıvılcım sok. 3, B�y�kada 34970, Adalar, İstanbul
, Turkey.
E
- mail: dimitrios.komatas@gmail.com .
Τηλ.0090.216. 3827526
Ὀνομαστήρια: 26 Ὀκτωβρίου.