Είσοδος Efbet 20betCrazy Time Leonbet Επικοινωνία Περιεχόμενα Links Χαιρετισμός


ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟΣ ΕΒΔΟΜΑΣ
ΣΤΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΠΡΙΓΚΗΠΟΝΝΗΣΩΝ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ 

 
ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ

ΣΤΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΠΡΙΓΚΗΠΟΝΝΗΣΩΝ

    ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ 


Η ΙΕΡΑ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΕΠΙΤΑΦΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΡΙΓΚΗΠΟ 
Η ΖΩΗ ΕΝ ΤΑΦΩι ...
 

Έρραναν τον τάφον αι Μυροφόροι μύρα, λίαν πρωί ελθουσαι...
 ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ 

 
ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΣΤΑ ΠΡΙΓΚΗΠΟΝΝΗΣΑ
 
 ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ 

Δ΄ ΣΤΑΣΙΣ ΤΩΝ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΘΕΟΤΟΚΟΝ


 ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ 
 

ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΣΤΟΥ ΜΗΤΡ. ΠΡΙΓΚΗΠΟΝΝΗΣΩΝ
ΚΥΡΟΥ ΙΑΚΩΒΟΥ EIH ΑΙΩΝΙΑ Η ΜΝΗΜΗ
28.03.2018 ~ 28.03.2022

    ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ 
  

Γ΄ ΚΥΡΙΑΚΗ ΝΗΣΤΕΙΩΝ - ΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΠΡΟΣΚΥΝΗΣΕΩΣ

      ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ 
 

 ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ 2022 
   ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ 

 ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΗΣ TRT GREECE ΣΤΗΝ ΠΡΙΓΚΗΠΟ

 VIDEO
 

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ 

Η Α. Σεβασμιότης, ο Ποιμενάρχης ημών, Μητροπολίτης
Γέρων Πριγκηποννήσων κ. Δημήτριος, εδέχθη σήμερον,
Σάββατον,
 19ην Μαρτίου, εις την έδραν της Μητροπόλεως,
εις εθιμοτυπικήν επίσκεψιν, τον Εντιμολογιώτατον Άρχοντα
Έξαρχον της Μ.Χ.Εκκλησίας, μεγαλοεφοπλιστήν κ. Αθανάσιον
 Μαρτίνον, Πολιτικόν Διοικητήν του Αγίου Όρους, μετά της
Ευγεν. Συζύγου αυτού κας Μαρίνης,
συνοδευομένους υπό των
Εντιμ. Δρος κ. Γρηγορίου Πενέλη, Πολιτικού Μηχανικού,
και κ.
Murat Tabanlıoğlu, Αρχιτέκτονος εντεύθεν.

 

Ο Σεβ. Μητροπολίτης ημών, συνόδευσεν τους ανωτέρω εις τας
προς τα Ιερά Σκηνώματα της νήσου προσκυνηματικάς
επισκέψεις των, συνγευματίσας μετ’αυτών.Εκ της Ι. Μητροπόλεως
 


Β΄ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΣΤΑ ΠΡΙΓΚΗΠΟΝΝΗΣΑ


Εν μέσω πολλής χιόνος και ολίγων πιστών εψάλη υπό του Σεβ.
Ποιμενάρχου ημών, Μητροπολίτου Γέροντος Πριγκηποννήσων
 κυρίου Δημητρίου, η Β´ Στάσις των Χαιρετισμών
 της  Θεοτόκου,
την μέν πρωίαν της σήμερον Παρασκευής, 18ης Μαρτίου,
εν τω
Ι. Ναώ του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου της νήσου
Αντιγόνης, την δ’εσπέραν αυτής, εν τω Ι. Ναώ του Αγίου Νικολάου
της νήσου Χάλκης, επικαλεσθέντος την θαυματουργόν προστασίαν
και την προς Κύριον μεσιτείαν της Υπερευλογημένης Θεομήτορος
διά τα καθ’ημάς και τα του κόσμου.
 

 ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ 
 


ΙΕΡΑ ΜΝΗΜΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΤΑ ΜΑΡΤΥΡΩΝ


 
ΤΩΝ ΕΝ ΣΕΒΑΣΤΕΙΑ ΤΕΛΕΙΩΘΕΝΤΩΝ
9 MAPTIOY 2022
 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ 

 
ΠΡΙΓΚΗΠΟΣ, ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΝ ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΗΛΙΟΥ
 

 
ΣΑΒΒΑΤΟΝ ΤΩΝ ΨΥΧΩΝ, 26 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ 

 
ΕΠΙ ΤΗ ΕΝΑΡΞΕΙ ΤΟΥ ΤΡΙΩΔΙΟΥ


 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ  
ΠΑΝΣΕΠΤΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΦΑΝΑΡΙ - 11η ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022

Μετά τό πέρας τῶν συνοδικῶν ἐργασιῶν της Ἁγίας καί Ἱερᾶς
Συνόδου ἠκολούθησαν ἐν τῷ Πανσέπτῳ Πατριαρχικῷ Ναῷ αἱ
τελεταί Ἁγιοκατατάξεως τῶν νέων Ἱερομαρτύρων Οἰκουμενικῶν
Πατριαρχῶν Κυρίλλου Α’ (τοῦ Λουκάρεως) καί Κυρίλλου ΣΤ’,
ὑπογραφεισῶν ἐν τῷ οἰκείῳ Κώδικι τῶν Πατριαρχικῶν καί
Συνοδικῶν Πράξεων ὑπό τε τῆς Α. Θ. Παναγιότητος καί ὑπό τῶν
Σεβ. ἁγίων Συνοδικῶν Παρέδρων.
   
ΙΕΡΑ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΤΟΥ ΕΝ ΟΛΥΜΠΩ

Εν μέσω των χειμερινών πιστών και πολλής χιόνος
εορτάσθη η ιερά μνήμη του Οσίου Διονυσίου του εν Ολύμπω,
του όντως εν ασκήσει και αθλήσει λάμψαντος και εν Χριστώ
 τελειωθέντος Αγίου της Πίστεώς  μας, δι’ Αρχιερατικής Θ.
Λειτουργίας υπό του Σεβ. Ποιμενάρχου ημών Μητροπολίτου
 Γέροντος Πριγκηποννήσων κυρίου Δημητρίου τελεσθείσης
εν τω Ι. Ναώ της Κοιμήσεως της Θεοτόκου Πριγκήπου.

 

Κατ’ αυτήν τον Θ. Λόγον εκήρυξεν ο εορτάζων Πρωτοσύγκελλος της Μητροπόλεως
Αρχιμ. κ. Διονύσιος Τζίτζος, όστις παραχωρήσει του Ποιμενάρχου διένειμε το
αντίδωρον εις τους τιμώντας αυτόν πιστούς της ιστορικής νήσου.

 

 

Επηκολούθησε δεξίωσις προς τιμήν αυτού.


 

23η Ιανουαρίου 2022
Ι. Ναός της Κοιμήσεως της Θεοτόκου Πριγκήπου.

   

       ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ
 

ΠΑΝΣΕΠΤΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΣΕΒ. ΝΕΟΣ ΜΗΤΡ. ΚΡΗΤΗΣ κ. ΕΥΓΕΝΙΟΣ
ΣΕΒ. ΜΗΤΡ. ΓΕΡΩΝ ΠΡΙΓΚΗΠΟΝΝΗΣΩΝ κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΦΑΝΑΡΙ - 12.01.2022 
TA
ΑΓΙΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ

ΕΙΣ ΤΗΝ ΝΗΣΟΝ ΑΝΤΙΓΟΝΗΝ

 Αντιγόνη,  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022 

 

Μετά πολλής λαμπρότητος και με την συμμετοχή πολλού
κόσμου, κατακλύσαντος τον περικαλλή Κοινοτικόν Ι.Ναόν
 του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου, εορτάσθη η Μεγάλη εορτή
 των Θεοφανείων εις την προσφιλή νήσον Αντιγόνη των
Πριγκηποννήσων, προεξάρχοντος του Ποιμενάρχου αυτών
Σεβ. Μητροπολίτου Γέροντος Πριγκηποννήσων κ. Δημητρίου.

 

Την εόρτιον ημέραν ετίμησαν δια της παρουσίας των,
ο Εντιμ. κύριος
ERDEM GÜL, Δήμαρχος των Νήσων, και άλλοι
 επίσημοι.

   

Η υπό τον Μουσικολ. Καθηγητήν κ. Αντώνιον Παριζιάνον
Εφοροεπιτροπή της ημετέρας Κοινότητος της νήσου,
ωργάνωσε υποδειγματικά την όλην πολυάνθρωπον τελετήν
της Καταδύσεως του Τιμίου Σταυρού, δια του Οποίου ηυλογήθησαν
και εφέτος τα ύδατα της Προποντίδος.

    

  ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ
 


Η ΠΡΩΤΗ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΙΕΡΑΝ

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΝ ΠΡΙΓΚΗΠΟΝΝΗΣΩΝ

 Πρίγκηπος,  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022 

 

Ο Σεβ.Ποιμενάρχης ημών,Μητροπολίτης Γέρων
Πριγκηποννήσων κ. Δημήτριος, επί τη ανατολή του νέου έτους
 2022, εορτή της κατά σάρκα περιτομής του Κυρίου ημών Ιησού
Χριστού, τη και Ι. μνήμη  του Μεγάλου Βασιλείου και της
σεπτής Μητρός Αυτού Αγίας Εμμελείας, εχοροστάτησεν
εν τω Ι. Ναώ της Κοιμήσεως της Θεοτόκου Πριγκήπου,
κατά τε τον Εσπερινόν της εορτής, Παρασκευής, 31ης Δεκεμβρίου
 2021, και την Θ. Λειτουργίαν της χθές, Σαββάτου, 1ης Ιανουαρίου
 2022, εν μέσω πλείστων προσκυνητών.

 

Κατά την Θείαν Λειτουργίαν ηυλογήθη η υπ’αυτού καθιερωθείσα αρτοκλασία υπέρ της κατά Θεόν ευημερίας των μελών της
Εφοροεπιτροπής Πριγκήπου, εν δέ τω τέλει αυτής εδεήθη
γονυκλινώς ενώπιον της Ι. Εικόνος του Χριστού υπέρ της εκλείψεως,
κατα το Θείον Αυτού θέλημα, εκ μέσου του κόσμου σύμπαντος, της συνεχιζομένης πανδημίας του κορωνοιού.

   

Επηκολούθησε δεξίωσις και το κατ’αυτήν κόψιμο της
αγιοβασιλόπιτας καθώς και η απονομή δώρων εις τα
παιδιά της  νήσου,τα οποία προηγουμένως παρουσίασαν σεμνό
 εόρτιο πρόγραμμα οργανωθέν
υπό των Ευγεν. κυριών Αγνής
Νίκολαίδου, Προέδρου της Εφοροεπιτροπής και Διευθυντρίας
της Αστικής Σχολής της νήσου, και Βαρβάρας Κεραμετσίδου,
νηπιαγωγού.

  

 

 


 
ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ
 


ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΤΗ ΝΗΣΟ ΠΡΙΓΚΗΠΟ

 Πρίγκηπος, 25 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021 

 

Χριστουγεννιάτικη Λειτουργία σήμερα, 25.12.2021, στην νήσο Πρίγκηπο
και δη στον Μητροπολιτικό Ναό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου,
προεστώτος του οικείου Ποιμενάρχου, Σεβ. Γέροντος Μητροπολίτου Πριγκηποννήσων κ. Δημητρίου.

 

«Ο Χριστός δι’ημάς επτώχευσε πλούσιος ών,ίνα υμείς τη εκείνου
πτωχεία πλουτίσητε»(Β’Κορ.8,9». Με αυτόν τον περιεκτικό Αποστολικό
του λόγο ο Παύλος προς τους Κορινθίους - και προς όλους τους εις Χριστόν πιστεύοντας - περιγράφει το όντως κοσμοσωτήριο μυστήριο της Γεννήσεως.
Ο απερινόητος Θεός έγινε άνθρωπος ψηλαφητός για να τέρματίση την
μακρά περίοδο των πολλών αιώνων της αδιέξοδης και ανελέητης
αμαρτίας των ανθρώπων. Της άνευ δακρύων αυτοσυνειδησίας και
οικτιρμών σωτηρίας.

Αυτήν την διέξοδο της Χάριτος που ανά πάσα στιγμή μπορεί να μας
λυτρώση από τα ούτως ή άλλως υφιστάμενα δεσμά της ψυχής μας και
της ζωής μαςδιακηρύττει κατ’έτος - του προσκαίρου βίου
μας συντομευομένου-, η μεγάλη εορτή των Χριστουγέννων, την οποία
μας αξιώνει ο Θεός να ιερουργούμε εν
ζωή και πάλιν εφέτος.

 Η Α. Σεβασμιότης,ο Ποιμενάρχης μας, Μητροπολίτης Γέρων Πριγκηποννήσων κ. Δημήτριος, χθές Παρασκευή, 24 Δεκεμβρίου, εχοροστάτησε κατα τον Μέγα Εσπερινό των Χριστουγέννων και την Θεία Λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου εν τω Ι. Ναώ της Κοιμήσεως της Θεοτόκου Πριγκήπου, μετά το πέρας της οποίας ήκουσε
τα πατροπαράδοτα κάλανδα από ομάδες παίδων και νέων της Επαρχίας.

 

Σήμερα Χριστούγεννα, προέστη της πανηγυρικής Θ. Λειτουργίας της μεγάλης εορτής εν μέσω ικανού εκκλησιάσματος, δεχθείς κατά την εν συνεχεία δεξίωσιν τας ευχάς μικρών και μεγάλων, μεταξύ των οποίων και των εκπροσώπων εν τη νήσω των πολιτικών κομμάτων της Χώρας, παραστάντων κατά την Θείαν Λειτουργίαν.
 


Παιδιά μπροστά στη φάτνη της Πριγκήπου

Του Μιχαήλ Αναστασιάδη - Φιλόλογου, Θεολόγου 

Όσο εξεταστικά περιεργάζονται τη φάτνη στην Πρίγκηπο οι δυο πιτσιρικάδες πρωί πρωί, πριν τη Χριστουγεννιάτικη θεία λειτουργία, άλλο τόσο απορημένα βλέπω και εγώ αυτούς και αναρωτιέμαι τι είναι αυτό που τόσο πολύ τους κεντρίζει το ενδιαφέρον. Κοιτάζω μια αυτούς και μια τη φάτνη. Ολοκαίνουργια. Ξύλινη και καλοχτισμένη με απαστράπτουσες φιγούρες σε μέγεθος φυσικό. Στο κέντρο ο Χριστός ανακλίνεται «ἐν φάτνῃ». Η Παρθένος Μαρία πάνω από το Θείο Βρέφος θαυμάζει και εκθαμβείται. Ο Ιωσήφ σε απόσταση πληροφορείται παρά αγγέλων τα παρόντα και τα μέλλοντα. Οι «μάγοι τὰ δῶρα προσφέρουσι» και «οἱ ποιμένες τὸ θαῦμα θαυμάζουσιν». Έρχονται και άλλα παιδιά. Με προσπερνούν και τρέχουν και αυτά στη φάτνη. Την παρατηρούν, ανακαλούν τις πληροφορίες που έχουν για τη Γέννηση του Κυρίου, συνδέουν την ιστορία με όσα βλέπουν μπροστά τους. Και τότε καταλαβαίνω την αυγουστιάτικη μέριμνα του δεσπότη μας, «να κάνουμε φάτνη». Στην προγνωστική του σοφία, ότι οι νέοι πρέπει να κρατηθούν, να μάθουν, να χαρούν, οφείλεται το «ὁρώμενον θέαμα»· παιδιά μαζεμένα γύρω από τη σκηνή της Γεννήσεως, να αφηγούνται με ενθουσιασμό όλα όσα θα ακούσουμε σε λίγο στους ύμνους και ευαγγέλιο. Χτυπάει η καμπάνα και διακόπτει τη σκέψη μου. Μπαίνω στον ναό. Σε λίγο, καθώς  γεμίζει η εκκλησία και το αναλόγιο από παιδιά, θυμούμαι ξανά την ρήση του Μητροπολίτου Γέροντος Πριγκηποννήσων, κυρίου Δημητρίου· «αν θέλουμε να δούμε πώς θα είναι η Εκκλησία σε τριάντα χρόνια, δεν έχουμε παρά να μετρήσουμε τα παιδιά που εκκλησιάζονται σήμερα. Και αν θέλουμε σε τριάντα χρόνια οι εκκλησιές μας να είναι γεμάτες, τα παιδιά πρέπει να τα έχουμε εδώ».

 

 


ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ
 

ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ
ΤΟΥ ΟΙΚ. ΠΑΤΡΙΑΡΧ
ΕΙΟΥ
ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

Με τον Πρωθυπουργόν της Ελλάδος κ. Αλέξη Τσίπρα συναντήθηκε σήμερα, Παρασκευή, 15 Φεβρουαρίου 2019, στο Μέγαρο Μαξίμου, η Αντιπροσωπεία του Οικουμενικού Πατριαρχείου, με επικεφαλής τον Σεβ. Μητροπολίτην Γέροντα Πριγκηποννήσων κ. Δημήτριον και μέλη τους Σεβ. Μητρ. Γαλλίας κ. Εμμανουήλ, Κισάμου και Σελίνου κ. Αμφιλόχιον, Αδριανουπόλεως κ. Αμφιλόχιον, τον Μ. Αρχιδιάκονον κ. Θεόδωρον και τον Άρχοντα Πρωτέκδικον κ. Δημήτριον Μηλαθιανάκην .

Επίσης η Αντιπροσωπεία του Οικουμενικού Πατριαρχείου, είχε συναντήσεις συνεργασίας με τον Υπουργόν Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων κ. Κωνσταντίνον Γαβρόγλου και τους συνεργάτας του, εις το Υπουργείον Παιδείας, καθώς και με τον Πρόεδρον της Αξιωματικής Αντιπολιτεύσεως της Νέας Δημοκρατίας κ. Κυριάκον Μητσοτάκην , παρουσία του Γενικού Γραμματέως της Κοινοβουλευτικής Ομάδος της Ν.Δ, κ. Κωνσταντίνον Τσιάρα, εις το Μέγαρο ν της Βουλής των Ελλήνων. 
 Τελευταία Ἀνανέωση: 2α ΜΑΪΟΥ 20 22
Προσθήκη Σελίδας:   2α ΜΑΪΟΥ 20 22