Είσοδος Επικοινωνία Περιεχόμενα Links Χαιρετισμός

ΜΟΝΗ ΟΣΙΟΥ ΑΚΕΨΙΜΑ

  • Τὸν Γ´ αἰῶνα ὑφίσταται εἰς τὴν Χάλκην μία μονὴ τιμωμένη εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Ἁγίου Ἀκεψιμᾶ, ἄγνωστος κατὰ τὰ ἄλλα, ἡ ὁποία ἠμπορεῖ νὰ διελύθῃ ἢ νὰ ἤλλαξεν ὀνομασίαν.
  •  

    Ο ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΜΟΣΧΟΝΗΣΙΩΝ κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ