Είσοδος Επικοινωνία Περιεχόμενα Links Χαιρετισμός

ΚΕΛΛΙΟΝ ΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ

Τὸ κελλίον τῆς Θείας Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος, μὲ τὴν ἐπωνυμίαν Μακάριος.

πιστάτης, Κυπριανὸς Στυλιανίδης, ἀρχιμανδρίτης (1933-1963)

πεύθυνος ὁ Μοσχονησίων Ἀπόστολος (2001 -).