Είσοδος Επικοινωνία Περιεχόμενα Links Χαιρετισμός

ΣΚΗΤΗ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ

Σκήτη τοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνος, με τὴν ἐπωνυμίαν Ἀρσένιος.

Τὴν ἐπιστασίαν τῆς ἱερᾶς ταύτης σκήτης ἀνέλαβον ὁ Κυπριανὸς Στυλιανίδης, ἀρχιμανδρίτης (1933-1963), Κλαυδιουπόλεως Ἀνδρέας Πανταλέοντος, ἐπίσκοπος (ἐποπτεία / παρακολούθησις), 1963-1978.

πεύθυνος ὁ Μοσχονησίων Ἀπόστολος (2001 -).