Είσοδος Επικοινωνία Περιεχόμενα Links Χαιρετισμός
 

Η  ΘΕΡΙΝΗ  ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ  ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΣΤΗΝ Ι.ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΠΡΙΓΚΗΠΟΝΝΗΣΩΝ .

     Πολλὰ τὰ Ἐκκλησιαστικὰ καὶ πολιτιστικὰ γεγονότα, ποὺ ἔλαβαν χώρα κατὰ τὴν θερινὴ Ἐκκλησιαστικὴ περίοδο τοῦ τρέχοντος ἔτους στὴν Ἱ. Μητρ.όπολη Πριγκηποννήσων, μὲ δεσπόζουσα φυσιογνωμία σ’ αὐτὰ τόν οἰκεῖο Ποιμενάρχη Σεβ.κ. Ἰάκωβο, κατόπιν ἀγαστῆς συνεργασίας του μὲ τὶς Ἐκκλησιαστικὲς ἐπιτροπὲς τῶν τεσσάρων νησιῶν καὶ πολιτιστικοὺς φορεῖς τῆς Πολίτικης ὁμογένειας.

     Μὲ χοροστασία κατὰ τὴ Θ. Λειτουργία καὶ κατάλληλη ὁμιλία πρὸς τὸ ἐκκλησίασμα ὁ Σεβασμιώτατος  ἐγκαινίασε τὴ θερινὴ Ἐκκλησιαστικὴ περίοδο ἐκ περιτροπῆς στὰ τέσσερα νησιὰ : Στὶς 7 Ἰουνίου στὸν Ἱ. Ναὸ Ἅγίου Δημητρίου Πριγκήπου, στὶς 14 Ἰουνίου στὸν Ἱ. Ναὸ Ἅγίου Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου Ἀντιγόνης, στὶς 21 Ἰουνίου στὸν Ἱ. Ναὸ Ἅγίου Νικόλαου Χάλκης καὶ στὶς 28 Ἰουνίου στὸν Ἱ. Ναὸ Γενεσίου τῆς Θεοτόκου Πρώτης. Σημειωτέον ὅτι, καθ’ ὅλη τὴ διάρκεια τῆς θερινῆς περιόδου, οἱ Θ. Λειτουργίες ἔχουν τελεσθεῖ κανονικὰ στὰ νησιὰ Πρώτη καὶ Ἀντιγόνη, ὅπου κατὰ τὴ θερινὴ περίοδο (ἐκτὸς ὁρισμένων ἐξαιρέσεων) δὲν τελοῦνται.

    Τὸ ἀπόγευμα τῆς 21 Ἰουνίου, στὴν κατάμεστη αἴθουσα τελετῶν τῆς Ἱ. Μητρ. Πριγκηποννήσων, πραγματοποιήθηκε μὲ ἐπιτυχία, ἀπὸ ὅμιλο τοῦ «ΕΡ.Θ.Ο.», ἡ θεατρικὴ παράσταση τῆς κωμωδίας τῶν Μ. Ρέππα - Θ. Παπαθανασίου μὲ τίτλο «Συμπέθεροι ἀπὸ τὰ Τίρανα», σὲ σκηνοθεσία τοῦ ἐλλογιμ. κ. Γιάννη Δεμιρτζόγλου, τὴν ὁποία παρακολούθησαν ὁ Σεβ. κ. Ἰάκωβος, κληρικοὶ, ἄρχοντες  ὀφφικιάλιοι, ἐκπαιδευτικοὶ καὶ πλῆθος θεατρόφιλων.

     Στὶς 11 καὶ 25 Ἰουλίου διοργανώθηκαν «δεῖπνα ἐν πλῶ», μὲ πρωτοβουλία τῶν Ἐκκλησιαστικῶν ἐπιτροπῶν τῶν τεσσάρων νησιῶν καὶ τῆς ἐπιτροπῆς τῆς Χάλκης ἀντίστοιχα, στὰ ὁποία οἱ συνδαιτυμόνες, μὲ προεξάρχοντα τὸν Σεβ. κ. Ἰάκωβο, εἶχαν τὴν εὐκαιρία ν’ ἀπολαύσουν εὔγευστα φαγητὰ μουσικὴ καὶ τὶς φυσικὲς ὀμορφιὲς τῶν Πριγκηποννήσων, περιηγούμενοι μὲ κατάλληλο πλοιάριο, ἀλλὰ καὶ νὰ αἰσθανθοῦν τὴν ψυχικὴ εὐφορία φιλικῆς ὁμοψυχίας, καθὼς τοὺς δόθηκε ἡ εὐκαιρία νὰ συγκεντρωθοῦν καὶ νὰ διασκεδάσουν ἀπὸ κοινοῦ, ἀποσπώντας τὴν σκέψη τους ἀπὸ τὴ δουλικὴ προσήλωσή της στὶς ἔγνοιες καὶ στὰ προβλήματα τῆς καθημερινότητας.

      Στὶς 26 Ἰουλίου, τῆς Ἅγίας Ὀσιοπαρθενομάρτυρος Παρασκευῆς, πανηγύριζε ἡ κοινότητα Χάλκης, λόγω τοῦ ἀφιερωμένου σὲ αὐτὴν Ἱ. ἁγιάσματος, ποὺ βρίσκεται στὸν πρόναο τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἅγίου Νικόλαου. Στὸν πανηγυρικὸ Μ.Ἑσπερινὸ  μὲ ἀρτοκλασία, ποὺ τελέσθηκε τὴν παραμονὴ τῆς ἑορτῆς, χοροστάτησε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Προύσης καὶ ἡγούμενος τῆς Ἱ. Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Ἅγίας Τριάδος Χάλκης κ. Ἐλπιδοφόρος, ἐνῶ τὴν κυριώνυμη ἡμέρα τῆς ἑορτῆς, ἱερούργησε, συμπαραστατούμενος ἀπὸ τὸν Ἱερό Κλῆρο τῆς Μητροπόλεώς του, ὁ Ποιμενάρχης Σεβ. κ. Ἰάκωβος κατὰ τὴν κανονικὴ τάξη ἐψάλησαν οἱ ἀκολουθεῖες τοῦ Παρακλητικοῦ Κανόνος  πρὸς τὴν Ὑπεραγία Θεοτόκο καθ’ ὅλο τὸ  15μερο τοῦ Αὐγούστου στοὺς Ἱ. Ναοὺς τῶν Πριγκηποννήσων (πλὴν τῆς νήσου Πρώτης).

      Στὶς 6 Αὐγούστου, ἑορτὴ τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Κυρίου, χοροστάτησε κατὰ τὴν Θ. Λειτουργία, ποὺ τελέστηκε στὸν πανηγυρίσαντα ὁμώνυμο Ἱ. Ναὸ τῆς Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Πριγκήπου, ἡ Α.Θ.Π. ὁ  Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης κ. κ. Βαρθολομαῖος. Τὴν ἴδια μέρα πρὸς τιμὴ τοῦ Ὑψηλοῦ Ἐπισκέπτη καὶ τῆς ἀκολουθείας Του, ὁ Σεβ. κ. Ἰάκωβος παρέθεσε γεῦμα στὴν ἕδρα τῆς Μητροπόλεώς του. Στοὺς κατάμεστους ἀπὸ ἐκλλησίασμα Ἱ. Ναοὺς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου, ποὺ πανηγύριζε, καὶ τοῦ Ἅγίου Δημητρίου Πριγκήπου τελέστηκαν οἱ Ἱ. Ἀκολουθεῖες τοῦ Μ. Ἑσπερινοῦ καὶ τῆς Θ. Λειτουργίας μὲ ἀρτοκλασία τὴν παραμονὴ καὶ τὴν κυριώνυμη ἡμέρα τῆς ἑορτῆς τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου κατὰ τὶς ὁποῖες χοροστάτησε καὶ ἱερούργησε ἀντίστοιχα ὁ Σεβ. κ. Ἰάκωβος.                                                                       

      Στὸ σωλέα  τὸν ἀνωτέρω Ἱ. Ναῶν ὑπῆρχε ἐκτεθειμένο τεμάχιο τῆς Τίμιας  Ζώνης  τῆς Ὑπεράγιας Θεοτόκου πρὸς ἁγιασμὸ τῶν πιστῶν. Τὸ ἀπόγευμα τῆς Κυριακῆς, 16 Αὐγούστου, πραγματοποιήθηκε στὴν Ἀντιγόνη συνάντηση τῶν νέων της «Οἰκουμενικῆς Ὁμοσπονδίας Κων/πολιτῶν» (Οι.Ομ.Κω.) μὲ τοὺς ὁμογενεῖς νέους τῆς Πόλης. Στὶς 18 Αὐγούστου οἱ  ἐπισκέπτες νέοι, κατόπιν ἀξιέπαινης πρωτοβουλίας τῆς οἰκείας Ἐκκλησιαστικῆς ἐπιτροπῆς, ξεναγήθηκαν καὶ φιλοξενήθηκαν στὸ ἴδιο νησί.

      Ὅλα τὰ ἀνωτέρω γεγονότα καὶ ἄλλα, ποὺ δὲν καταγράφονται, καταδεικνύουν ὅτι Κλῆρος καὶ λαὸς τῆς Πολίτικης ὁμογένειας συμπορεύονται εἰρηνικά, ὑπὸ τὸ στοργικὸ βλέμμα τῆς Μητέρας Ἐκκλησίας, ποὺ φροντίζει νὰ ὁρίζει ἄξιους πνευματικοὺς ταγοὺς, ὅπως εἶναι ὁ Σεβ. κ. Ἰάκωβος, στὶς κατὰ τόπους Ἐκκλησίες, ἀλλὰ καὶ ὅτι τὸ εὐσεβὲς Γένος μας, πιστὸ στὰ ἰδανικὰ ποὺ κληρονόμησε ἀπὸ τοὺς προγόνους του, συνεχίζει ἀδιάπτωτα νὰ στέλνει μηνύματα ἑνότητας, εἰρηνικῆς συνύπαρξης μὲ ἀλλοεθνεῖς καὶ ἀλλοθρήσκους, σεβασμοῦ τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων καὶ ἀγωνιστικότητας γιὰ τὴ διαιώνισή του στὸν τόπο ποὺ γεννήθηκε καὶ μεγαλούργησε. 

                                                     Δημήτρης Δεμιρτζῆς.

 

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ


 

Τὴν Κυριακὴν τῆς Πεντηκοστῆς 31ην Μαΐου 2015

 μετὰ τὴν Ἀρχιερατικήν Θ. Λειτουργίαν ἐπηκολούθη-
 σε Μουσικὸν Πρόγραμμα εἰς τὸν κῆπον τοῦ Καθεδρ
ι-
κοῦ
Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Δημητρίου Πριγκήπου μέ χορευτικόν συγκρότημα ἀπὸ τὴν Ξάνθη, Παρουσία τοῦ Σεβ. Ποιμενάρχου καὶ πολλῶν ὁμογενῶν  καὶ ἀλλοδόξων.
 


 

ΕΙΣ  ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ  ΑΙΩΝΙΟΝ…» 

Πέρασαν ακριβώς 50 χρόνια από την ημέρα της κοιμή σεως (16/4/1965) μιας εξέχουσας εκκλησιαστικής φυ σιογνωμίας, του αειμνήστου Μητροπολίτη Ικονίου κυρού Ιακώβου,

ΟΛΟ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

 

 

Η ΧΑΡΜΟΛΥΠΗ ΤΩΝ ΠΑΘΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ
ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ
ΣΤΗΝ Ι. ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΠΡΙΓΚΗΠΟΝΝΗΣΩΝ

        Η ιστορία, δυστυχώς, επαναλαμβάνεται χωρίς τα παθή- ματα να γίνουν μαθήματα.  Η ανθρωπότητα σήμερα αναβιώ- νει την εποχή του Χριστού.  Οι Γραμματείς και Φαρισαίοι των εθνών, οι λαοπλάνοι και υποκριτές πολιτικοί και οι πλούσιοι σε χρήμα, αλλά φτωχοί σε ανθρωπιά, οι ασυνείδητοι πολεμο- κάπηλοι, ξανασταυρώνουν το Χριστό...

ΟΛΟ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

 

 

ΣΕΡΡΑΙΟΙ ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΠΡΙΓΚΗΠΟ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΟΥΣ Δ΄ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΥΣ  ΣΤΟΝ Ι. Ν. ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

Σέρρες  23 Μαρτίου 2015

Μέσα σε κλίμα κατάνυξης και ψυχικής ανάτασης, σήμερα, Παρασκευή, 20 Μαρτίου, προσκυνητές από τα Σέρρας και το Νέο Σκοπό, παρακολούθησαν τους χαιρετισμούς στην Υπεραγία Θεοτόκο, (Τέταρτη Στάση), τους οποίους έψαλε με σεμνό και πατριαρχικό τρόπο ο κ. Ιάκωβος, στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Δημητρίου.....
ΟΛΟ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

 

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ


ΧΑΛΚΗ


 

06 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 
ΧΑΛΚΗ

 

ΜΝΗΜΗ
Τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρός ἡμῶν 
καί Ἰσαποστόλου Φωτίου, Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως τοῦ Ὁμολογητοῦ 
(858-867, 877-888)

 

Ἡ μνήμη τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρός ἡμῶν Φωτίου τελεῖται πανηγυρικῶς ἐν τῇ Ἱερᾷ Πατριαρχικῇ καί Σταυροπηγιακῇ Μονῇ τῆς Ἁγίας Τριάδος Χάλκης, ἧς, κατά τήν παράδοσιν, ὑπῆρξεν ὁ ἱδρυτής. Κατά τά ἔκπαλαι κρατοῦντα ἡ ἡμέρα αὕτη ἑορτάζεται ὡς «Ἡμέρα τῶν Ἀποφοίτων» τῆς ἐν τῇ Ἱ. Μονῇ στεγαζομένης γεραρᾶς Ἱερᾶς Θεολογικῆς Σχολῆς.

 

EΟΡΤΑΣΤΙΚΟ «ΔΩΔΕΚΑΗΜΕΡΟ» ΣΤΗΝ
Ι. ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΠΡΙΓΚΗΠΟΝΝΗΣΩΝ
 

Με κατανυκτικότητα, ιεροπρέπεια, πιστότητα στην παράδοση και αθρόα συμμετοχή πιστών και φιλακολούθων γιορτάστηκε κι εφέτος στην Ι. Μητρ. Πριγκηποννήσων το «Δωδεκαήμερο» ...ΟΛΟ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

 

ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΣΤΗΝ Ι. ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΠΡΙΓΚΗΠΟΝΝΗΣΩΝ     
     

Η Ι. Μητρόπολη Πριγκηποννήσων,  και εφέτος πανηγύρισε, στις 23/10/2014, την εορτή του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου και, ...  ΟΛΟ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
 

 

ΠΑΝΗΓΥΡΗ  ΣΤΗΝ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ  ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ  ΚΑΙ  Η  ΤΙΜΗΤΙΚΗ  ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΟΓ. ΕΚΠ. ΜΑΡΙΚΑΣ ΧΑΤΣΟΥ.      
     

Η Κοινότητα Αντιγόνης γιόρτασε και φέτος πανηγυρικά τη μνήμη του Πολιούχου Αγίου της Ιωάννου του Προδρόμου στις 29 Αυγούστου...  
ΟΛΟ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
 

 

Η ΘΕΡΙΝΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΣΤΗΝ Ι. ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΠΡΙΓΚΗΠΟΝΝΗΣΩΝ
 

    Πλούσια σε θρησκευτικά και πολιτιστικά γεγονότα ήταν η θερινή εκκλησιαστική περίοδος, τα οποία, με αθρόα συμμετοχή, η ομογένεια έζησε στα Πριγκηπόννησα,..  
ΟΛΟ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
 

 

ΠΡΟΣΚΝΗΤΕΣ ΑΠΌ  ΣΕΡΡΕΣ ΜΕΤΑΒΑΙΝΟΥΝ ΣΤΑ ΠΡΙΓΚΗΠΟΝΝΗΣΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΤΟΝ ΚΟΥΔΟΥΝΑ

Ευλαβείς προσκυνητές από τας Σέρρας και τα περίχωρα, στις 18 Αυγούστου, ταξίδεψαμε  στην Κων/πολη και την Τρίτη, 19 Αυγούστου,  με το καραβάκι της γραμμής,..  ΟΛΟ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ


 

 

Η ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ΤΙΜΗΣΕ ΤΟΝ ΣΕΒ. ΜΗΤΡ. ΠΡΙΓΚΗΠΟΝΝΗΣΩΝ Κ. ΙΑΚΩΒΟN


Τον Σεβασμιώτατο Μητρ
. Πριγκηποννήσων κ. Ιάκωβο τίμησε ο Όμιλος Μουσικοφίλων Βυζαντινό Αναλόγιο Καλαμαριάς σε μία μεγαλειώδη εκδήλωση, που διοργανώθηκε την Κυρ. του Θωμά,..  ΟΛΟ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
 

 

Η σταυρική και αναστάσιμη χαρμολύπη στην Ι. Μητρόπολη Πριγκηποννήσων 

Δεν είναι απλός συμβολισμός, αλλά μια διαχρονική πραγματικότητα η σταυρική και η αναστάσιμη χαρμολύπη, που νοιώθουν στα βάθη της ψυχής τους οι Χριστιανοί, καθώς συμμετέχουν νοερά στην οδυνηρή περιπέτεια των παθών και της σταυρικής θυσίας του Κυρίου, αλλά και στη χαρμόσυνη Ανάστασή Του....  ΟΛΟ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
 

 

ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΑΠΌ ΤΑ ΣΕΡΡΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΝΕΟ ΣΚΟΠΟ ΕΠΙΣΚΕΠΤΟΝΤΑΙ ΤΗΝ ΠΡΙΓΚΗΠΟ  ΓΙΑ ΝΑ ΨΑΛΛΟΥΝ ΤΟΥΣ Δ΄ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΥΣ   

Κατόπιν συνεννοήσεως μετά του Μητροπολίτου Πριγκηποννήσων κ. Ιακώβου και με τις ευχές και ευλογίες του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ. Θεολόγου, ευσεβείς κάτοικοι από τα Σέρρας και το Νέο Σκοπό, μαζί και με ένα κλιμάκιο ιεροψαλτών από την πόλη μας, την Παρασκευή, 28 Μαρτίου 2014, μετέβησαν στο όμορφο νησί της Πριγκήπου, όπου....

 ΟΛΟ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

Τάσος Πασχαλίδης

 

Π Ρ Ο Σ Κ Υ Ν Η Μ Α Τ Ι Κ Η   Π Ο Ρ Ε Ι Α›

 Μέ τήν εὐλογία τῆς Μητρός Ἐκκλησίας ἔγινε καί ἐφέτος τό προσκύνημα στίς πρῶτες Χριστιανικές Ἐστίες τῆς εὐσεβείας μας πού ἀποκαλοῦνται ‹‹Ἐκκλησίες τῆς Ἀποκαλύψεως››, καί ἔχουν ἀναδείξει εἰς τάς περιοχάς αὐτάς πολλούς ἁγίους καί μάρτυρες τῆς πίστεως μας. ΟΛΟ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

 

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 
ΕΙΣ ΤΗΝ Ζ΄ ΚΥΡΙΑΚΗΝ ΤΟΥ ΛΟΥΚΑ
Η κόρη του Ιαείρου

Tου σεβ. Μητρ. ΠΡΙΓΚΗΠΟΝΝΗΣΩΝ
κ. ΙΑΚΩΒΟΥ

Σήμερα, σύμφωνα με το κείμενο της ευαγγελικής περικοπής, ο  Ιησούς Χριστός πρόκειται να χαρίση την ζωή εις ένα δύστυχον νεκρόν παιδί, εις την κόρη του Ιαείρου. Είναι το πρώτο θαύμα του Χριστού, η πρώτη ανάστασις ενός νεκρού, και θα έλεγε κανείς ότι ο Κύριος θα έπρεπε και θα μπορούσε να το χρησιμοποιήση για να διαφημίση την δύναμί Του. Και όμως ο ευαγγελιστής Λουκάς απεριφράστως μας λέγει ότι «εξέβαλε πάντας έξω». Απέκλεισε όλον εκείνον τον κόσμο, που Τον «συνέθλιβε» και Τον συνέπνιγε, δεν εδέχθη κανένα μέσα στον νεκροθάλαμο, και εκεί μόνος με την νεκράν έκαμε το θαύμα, το πρώτο και μεγάλο θαύμα της αναστάσεως.....  ΟΛΟ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ  ' ΤΟ  ΠΑΛΙΜΨΗΣΤΟΝ
palimpce@otenet.gr


ΤΑ ΝΕΑ ΜΕΛΗ ΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

Κοινότης Πριγκήπου:

1.     Ἀγνή Νικολαΐδου , Πρόεδρος
2.     Ἀπόστολος Πορίδης, Ἀντιπρόεδρος
3.     Χαράλαμπος Καρατζίκος, Γεν. Γραμματεύς
4.     Βασίλειος Πορίδης, Ταμίας
5.     Παναγιώτης Νικολαΐδης, Μέλος
6.     Ἐμμανουήλ Μηνάογλου, Μέλος
7.     Θεόδωρος Καλαμάρης, Μέλος

Κοινότης Χάλκης:

1.     Ἀνδρέας Ζωγράφος, Πρόεδρος
2.     Ὀλυμπία Παναγιωτίδου, Ἀντιπρόεδρος
3.    Αἰκατερίνη Πρόκου-Τουρκέρ, Γ. Γραμματεύς
4.     Ἀνέστης Ἰωαννίδης, Ταμίας
5.     Σταῦρος Ραφαηλίδης, Βοηθός Ταμίας
6.     Σάββας Παναγιωτίδης, Μέλος
7.     Γρηγόριος Μεϊμαρίδης, Μέλος

Κοινότης Ἀντηγόνης:

1.     Παναγιώτης Καραλάζος, Πρόεδρος
2.     Σπυρίδωνας Μπουρτζής, Ἀντιπρόεδρος
3.     Ἀντώνης Παριζιάνος, Γεν. Γραμματεύς
4.     Μάριος Ἠλιάδης, Ταμίας
5.     Κωνσταντῖνος Θεοδωρίδης, Λογιστής
6.     Κωνσταντῖνος Σανταλτζίδης, Μέλος
7.     Ἰωάννης Παπαγεωργίου, Μέλος

Κοινότης Πρώτης:  

1.     Μιχαήλ Σίσκο, Πρόεδρος
2.     Γεώργιος Σαρρής, Ἀντιπρόεδρος
3.     Ἀνδρέας Ρομπόπουλος, Γεν. Γραμματεύς
4.     Χρῆστος Κώτσης, Ταμίας
5.     Δημήτριος Λευτέρογλου, Μέλος
6.     Μαρίκα Μπάλερ, Μέλος
7.     Γεώργιος Γκιούν, Μέλος

Τελευταία Ἀνανέωση: 03 NOEMΒΡΙΟΥ 2013
Προσθήκη Σελίδας:   03 NOEMΒΡΙΟΥ 2013